ОПИС СВОЈСТАВА ЈЕДИЊЕЊА УГЉЕНИКА И ВОДОНИКА КОЈИ УЛАЗЕ У САСТАВ ФОСИЛНИХ ГОРИВА