Обрада нота ( цела, половина, четвртина )

Обрада паузе (