Вежбања у оквиру прве наставне теме у шестом разреду.

Курс је посвећен истоименој наставној теми у седмом разреду основне школе.

Планирани садржаји курса:

* Кратко подсећање на знања о иконографији уопште;

* Приказивање Свете Тројице на православним иконама;

- Исправно приказивање Свете Тројице на иконама и у иконографским представама;

- Погрешно приказивање Свете Тројице на иконама и у иконографским представама;

* Тест.

Очекивани исходи:

Ученици ће по завршетку курса знати да препознају исправно и погрешно приказивање Свете Тројице на иконама и иконографским представама.