Просторна орјентација. Пројектовање на три  равни предмета са цртежа и напрвљених предмета од дрвета